Laki suojaa työntekijää

Hei otathan yhteyttä paikalliseen ammattiosastoosi, jos koet, että tarvitset lisätietoa

 

Laki suojaa työntekijää

Työntekijöiden työaikasuojelu perustuu lainsäädäntöön, jolla rajoitetaan enimmäistyöaikaa ja asetetaan vaatimuksia lepoajoille.

Työaika- ja työvuorojärjestelyistä päättää työnantaja noudatettavan työehtosopimuksen mukaan. Työaikamuotoina voivat olla esimerkiksi yleistyöaika, toimistotyöaika tai jaksotyöaika.

Työnantaja päättää siitä, milloin työvuorot alkavat ja päättyvät sekä työvuoron sisällä olevista lepoajoista.

Tiedäthän työvuorosuunnittelun periaatteet?

Työnantajan tulee kohdella tasapuolisesti työntekijöitä työvuorojen suunnittelussa, viikonloppuvapaiden antamisessa ja työntekijöiden toiveiden toteuttamisessa.

Työnantajan tulee sijoittaa työvuorot viidelle työpäivälle viikossa, jollei toimintojen luonne muuta edellytä. Tavoitteena on kaksi peräkkäistä vapaapäivää viikossa. Työaikalain mukaan jaksotyössä voi olla enintään 7 yötyövuoroa peräkkäin.

Jaksotyön työvuoron enimmäispituus määritellään työehtosopimuksissa. Työvuoron tulee olla yhdenjaksoinen, ellei perustellusta syystä muuhun järjestelyyn ole tarvetta. Alle 4 tunnin työvuoroja ei tule käyttää, ellei työntekijä tätä halua.

Työvuoroluettelo täytyy antaa kirjallisesti tiedoksi työntekijöille viimeistään viikkoa ennen työaikajakson alkamista. Tämän jälkeen ns. vahvistettua listaa voidaan muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai joidenkin työehtosopimusten (KVTES, SOSTES, AVAINTES) mukaan myös painavasta syystä. TPTES edellyttää aina yhteisesti sopimista työvuorolistan muuttamistilanteissa. Muutokset työvuoroluetteloon tehdään esimiehen kanssa sopimalla.

Ylityöhön vaaditaan työntekijän suostumus

Ylityö on työnantajan aloitteesta työntekijän suostumuksella tehtävää työtä, joka ylittää työehtosopimuksen mukaisen keskimääräisen säännöllisen enimmäistyöajan. Ylityö korvataan korotettuna korvauksena työehtosopimusten mukaan.

Työaikalain mukaan ylityötä saadaan teettää enintään 138 tuntia 4 kuukauden aikana ja 250 tuntia vuodessa.

Jaksotyössä ei ole vuorokautista eikä viikoittaista työaikaa määrätty, joten vuorokautista tai viikoittaista ylityötä ei synny. Jaksotyössä on ainoastaan jakson ylityötä. Ylityön määrät selviävät vasta työaikajakson päätyttyä eli kun esimerkiksi kolmen viikon tai kuuden viikon jakso on jo päättynyt.

Yleistyöajassa syntyy vuorokautista ja viikoittaista ylityötä, joiden korvaukset menevät työehtosopimusten mukaisesti.

Ylityön tekeminen on työntekijälle aina täysin vapaaehtoista. Ylityöstä kieltäytymisestä ei saa seurata työntekijälle mitään negatiivisia seurauksia. Jos vakituinen henkilöstö tekee jatkuvasti paljon ylitöitä, ei työnantaja usein joudu edes miettimään lisähenkilöstön palkkaamista.

Muista:

  • Tee vain oma suunniteltu vuorosi.
  • Ylitöistä voi kieltäytyä.
  • Sinulla ei ole velvollisuutta olla vapaa-aikana työnantajan tavoitettavissa.
  • Ota työaikakorvaukset rahana – näin kerrytät eläkettä
  • On työnantajan tehtävä huolehtia riittävästä henkilöstömäärästä ja sijaisten hankkimisesta.
  • Työnantaja vastaa asiakas-, potilas- ja lapsiturvallisuudesta.


Tee ylityö näkyväksi. Älä suostu harmaaseen ylityöhön.